poniżej 2  zdjęcia z aktualną  dekoracją samochodu